Et sett med detaljerte matriksberegningsverktøy som lar deg utføre følgende operasjoner:

  • Addisjon, subtraksjon, divisjon og produkt.
  • Rangering av en matrise
  • Kraften til en matrise
  • Determinant beregning
  • Kofaktorer
  • Løse lineære systemer
  • Vektorer og egenverdier
  • Generering av tilfeldige matriser