Zestaw szczegółowych narzędzi do obliczania macierzy, który pozwala wykonać następujące operacje:

  • Dodawanie, odejmowanie, dzielenie i iloczyn.
  • Ranga macierzy
  • Moc matrycy
  • Wyznacznik obliczeniowy
  • Współczynniki
  • Rozwiązywanie układów liniowych
  • Wektory i wartości własne
  • Generowanie macierzy losowych